POSUZOVÁNÍ DOKUMENTACÍ - BEZ BARIÉR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

STUDIE RADY INFORMACE
Prostředí bez bariér se týká všech, kteří rádi žijí bez omezení svých jakýchkoliv aktivit. Bezbariérové užívání všech staveb má pro některé z nás zvláštní podtext – představuje problematiku, kterou podvědomě nechtějí znát, s tím, že nemá v jejich životě co dělat. Přitom přístupné bezbariérové prostředí slouží všem lidem, ve všech situacích a etapách života.
Cílem je posuzování projektových dokumentací a podpořit naplnění veřejného zájmu na úseku stavebního zákona a zvýšit kvalitu rozhodovacího procesu orgánů státní správy, včetně dodržování legislativy, při povolování staveb užívaných veřejností tak, aby byly respektovány principy bezbariérové přístupnosti zakotvené v právním řádu 
Kontakty: 
e-mail: bezbarier@post.cz; poradnaoov@seznam.cz
Dokumentaci posílejte ve formátu .pdf
tel.: 596 914 660 (10-12 hod. pondělí; uvedená doba je bez záruky);  596 131 202 (10-12 hod. středa; uvedená doba je bez záruky)
Posouzení provádí kolektiv odborně prošklolených pracovníků.
Příspěvky na částečnou úhradu Bez bariér poradenství ohledně bezbariérového užívání staveb
posouzení změn stavby s minimálním rozsahem, posouzení změn před dokončením, posouzení k rozhodnutí o územním plánování, vydání stanoviska ke stavbám, na které se nevztahuje platnost vyhláška č. 398/2009 a další drobná potvrzení a vyjádření se k projektům
200,- Kč
posouzení bezbariérového řešení projektové dokumentace u staveb malého rozsahu a vydání stanoviska
500,- Kč
konzultace a posouzení bezbariérového řešení projektové dokumentace u staveb velkého rozsahu a vydání stanoviska  
250,- Kč / hod.
účast na kolaudaci či prohlídce objektu s vydáním stanoviska
1 000,-Kč
Zdarma konzultace, posouzení a stanoviska pro orgány Statutárního města Ostravy a jeho městských obvodů samosprávy (stavební úřady, odbory dopravy, investiční odbory, odbory místních hospodářství, odbory sociálních věcí, apod.), organizací pro těžce zdravotně postižení na území města Ostravy, města a obce ostravského regionu. Kritériem je přímá žádost o konzultace, posouzení a stanoviska výše uvedených institucí

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky